Kursy

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

ZADZWOŃ
Miejsce: Legnica

Weryfikację uprawnień spawalniczych przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK w Legnicy lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie zaplecze szkoleniowe do realizacji kursu.

Ośrodek 2xTAK Wrocław posiada atest nr 865/2018 Instytutu Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W – 14/IS.

Warunki stawiane kandydatom (spawanie podstawowe):

1) Ukończone 18 lat,

2) Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,

3) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku spawacza metodą gazową 311 potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim,

4) Kwalifikacje spawalnicze świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książkę spawacza).

Informacje dotyczące organizacji:

Szkolenie trwa jeden dzień, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces weryfikacji uprawnień spawalniczych obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia.Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie oraz uprawnienia pedagogiczne.

Do realizacji szkolenia dysponujemy spawalnią szkoleniową certyfikowaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w profesjonalną instalację wyciągów oraz przemysłowe spawarki.

Zapewniamy Uczestnikom odzież ochronną (fartuchy, rękawice oraz maski spawalnicze).

Po ukończeniu weryfikacji uprawnień spawalniczych kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz wpis do książeczki spawacza.

Gdzie i kiedy

Legnica

Weryfikacja uprawnień spawalniczych - Legnica

Rzeczypospolitej 5/11

6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz