Materiały dla kursantów

Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Podesty ruchome przejezdne

Suwnice wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Układnice

Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Wózki  jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – specjalizowane

Żurawie przewoźne i przenośne

Żurawie samojezdne