Polityka plików cookies

Polityka plików cookies


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

1. Administrator – jest Beata Puławska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ośrodek

Kształcenia Kursowego 2xtak Beata Puławska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Macieja

Miechowity 2, 51-162 Wrocław , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP: 6121688323, REGON: 021454934

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na

Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej

Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp

do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa

mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o

świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej

optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie,

dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych

preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do

Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają

tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas

trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie

powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA

DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej

Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą

ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na

Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne

są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej Administratora.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_shop() in /home/xtak/public_html/2xtak/wp-content/themes/driveme/page.php:48 Stack trace: #0 /home/xtak/public_html/2xtak/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /home/xtak/public_html/2xtak/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/xtak/publ...') #2 /home/xtak/public_html/2xtak/index.php(17): require('/home/xtak/publ...') #3 {main} thrown in /home/xtak/public_html/2xtak/wp-content/themes/driveme/page.php on line 48