Kursy

Uprawnienia dozorowe SEP D1/D2/D3

ZADZWOŃ
Miejsce: Wrocław

Szkolenie przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK we Wrocławiu lub na zlecenie Klienta.

Warunki stawiane kandydatom:

  1. Ukończone 18 lat,

  2. Wykształcenie minimum podstawowe,

  3. Uczestnik szkolenia musi posiadać: zaświadczenie od pracodawcy o doświadczeniu zawodowym lub poprzednie uprawnienia potwierdzające wiedzę i umiejętności, ewentualnie świadectwo ukończenia szkoły elektrycznej.

Informacje dotyczące organizacji:

Szkolenie składa się z jednego spotkania, zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników. Szkolenie zakończone jest Egzaminem Państwowym przed Komisją Egzaminacyjną ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Po pozytywnie zdanym egzaminie na wydanie uprawnień oczekujemy około siedmiu dni roboczych.

Proces szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

Podczas jednego szkolenia istnieje możliwość wykonania więcej niż jednego uprawnienia dozorowego.

Uprawnienia dozorowe dzielimy na:

D1: urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1kV lub powyżej, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno pomiarowa.

D2: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o macy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno pomiarowa.

D3: urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno pomiarowa. 

Oferta dla firm: 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta w obrębie Dolnego Śląska, jednak w takim przypadku minimalna liczba uczestników to osiem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

 

Gdzie i kiedy

Wrocław

Uprawnienia elektryczne SEP D1/D2/D3

ul. Miechowity 2

71-321-93-93

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz