Kursy

Układnice, Dźwignice magazynowe, Układnice palet

ZADZWOŃ
Miejsce: Wrocław

Szkolenie na Obsługę układnic magazynowych przeprowadzamy na terenie zakładu pracy Klienta posiadającego odpowiednie urządzenie z aktualnymi badaniami technicznymi UDT.

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Informacje dotyczące organizacji:
Szkolenie składa się z trzech spotkań, zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze układnic magazynowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu.Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne.

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi układnic magazynowych.

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta w obrębie Dolnego Śląska, jednak w takim przypadku minimalna liczba uczestników to siedem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Gdzie i kiedy

Wrocław

Układnice magazynowe

ul. Miechowity 2

71-321-93-93

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz