Kursy

Szkolenie z zakresu cięcia tlenowego (gazowego) i plazmowego

ZADZWOŃ
Miejsce: Legnica

Szkolenie z zakresu cięcia tlenowego (gazowego) i plazmowego przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK w Legnicy lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie zaplecze szkoleniowe do realizacji kursu.

Ośrodek 2xTAK Wrocław posiada atest nr 865/2018 Instytutu Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W – 14/IS.

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,

3) Stan zdrowia umożliwiający pracę z zakresu cięcia tlenowego, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Informacje dotyczące organizacji:

Szkolenie trwa dwa dni, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu końcowego według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie oraz uprawnienia pedagogiczne.

Gdzie i kiedy

Legnica

Szkolenie z zakresu cięcia tlenowego (gazowego) i plazmowego

Rzeczypospolitej 5/11

6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz