Kursy

Spawanie metodą Mig 131 Metal inert Gas

ZADZWOŃ

 • MIG –spawanie, elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali
 • Warunki stawiane kandydatom (spawanie podstawowe):

  1) Ukończone 18 lat,

  2) Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,

  3) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku spawacza metodą MIG 131 potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

  W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć wiedzę oraz umiejętności posiadanych uprawnień spawalniczych.

  Warunki stawiane kandydatom (spawanie ponadpodstawowe):
  – ukończony kurs podstawowy spawania metodą MIG 131.

  Warunki stawiane kandydatom (spawanie rur):
  – ukończony kurs podstawowy i ponadpodstawowy spawania metodą MIG 131.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Spawanie metodą Mig 131

DOLNE MLYNY 42

75 732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz