Kursy

Spawanie metodą Mag 135 Metal Active Gas

ZADZWOŃ

spawanie, elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali

Warunki stawiane kandydatom (spawanie podstawowe):

1) Ukończone 18 lat,

2) Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,

3) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku spawacza metodą MIG 135 potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć wiedzę oraz umiejętności posiadanych uprawnień spawalniczych.

Warunki stawiane kandydatom (spawanie ponadpodstawowe):
– ukończony kurs podstawowy spawania metodą MIG 135.

Warunki stawiane kandydatom (spawanie rur):
– ukończony kurs podstawowy i ponadpodstawowy spawania metodą MIG 135.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

spawanie metodą Mag 135

DOLNE MLYNY 42

75 732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz