Kursy

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

ZADZWOŃ
Miejsce: Wrocław

Szkolenie Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK we Wrocławiu lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie urządzenie z aktualnymi badaniami technicznymi UDT.

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych.

Informacje dotyczące organizacji:
Szkolenie składa się z siedmiu spotkań, zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne.

Dysponujemy dwoma profesjonalnymi, własnymi i oświetlonymi placami manewrowymi spełniającymi wymogi szkoleniowo – egzaminacyjne oraz wózkami do prowadzenia zajęć praktycznych spełniające wymagania odnośnie przepisów, przystosowanych do nauki jazdy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: 10 lat.

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie zakładu pracy Klienta w obrębie Dolnego Śląska, jednak w takim przypadku minimalna liczba uczestników to osiem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Gdzie i kiedy

Wrocław

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO.

ul. Miechowity 2

71-321-93-93

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz