Kursy

Operator wózka jezdniowego kat. IWJO/ ładowarka teleskopowa

ZADZWOŃ

Szkolenie operatora wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych: w tym ze zmiennym wysięgiem obejmuje zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne w naszej placówce .

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

W trakcie prowadzonego szkolenia nasi instruktorzy i wykładowcy z pełną dbałością o słuchacza, bezstresowo przekazują całą posiadaną wiedzę, by jak najlepiej przygotować operatorów do egzaminu Państwowego.

Po ukończeniu kursu  kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Koszt kursu jest wraz z egzaminem państwowym

UWAGA !!! REKONWERSJA !!!

Dofinansowanie dla wszystkich żołnierzy zawodowych z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Dofinansowanie można otrzymać na każdy kurs podnoszący kwalifikacje.

Prawo jazdy kat. C,E/C,D,A, świadectwo kwalifikacji, cały sprzęt budowlany między innymi Koparki- ładowarki, koparko ładowarki oraz  dźwigi, HDS, wózek, suwnica, wszystkie metody spawania.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

OPERATOR WÓZKA ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM/ŁADOWARKA TELESKOPOWA

DOLNE MLYNY 42

75-732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz