Kursy

Operator suwnic, wciągnika-wciągarki/żurawia stacjonarnego

ZADZWOŃ

  1. Warunki przyjęcia na kurs operator suwnicy, wciągnika- wciągarki
    ukończone 18 lat,
    wykształcenie minimim podstawowe,
    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator podestów ruchomych.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.
Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i
uprawniają do obsługi suwnicy typu:

kat. II S suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

kat. I S- suwnice , wciągniki i wciągani sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne – warsztatowe

W trakcie prowadzonego szkolenia nasi instruktorzy i wykładowcy z pełną dbałością o słuchacza, bezstresowo przekazują całą posiadaną wiedzę, by jak najlepiej przygotować operatorów do egzaminu Państwowego.

Po ukończeniu kursu  kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Nasza firma oferuje Państwu przeprowadzenie szkoleń oraz kursów zarówno indywidualnych jak i grupowych. Realizujemy szkolenia w ośrodku oraz u klienta jeżeli posiada on niezbędne zaplecze techniczne do przeprowadzania zajęć praktycznych.

Koszt kursu jest wraz z egzaminem państwowym

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Suwnice, wciągniki-wciągarki

DOLNE MLYNY 42

75-732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz