Kursy

Operator Spycharki kl. III do 110 kW

ZADZWOŃ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora spycharki kl. III

Zakres szkolenia

Szkolenie na spycharki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godzin i szkolenie praktyczne 82 godzin (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora spycharki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy spycharki kl. III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

 

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Operator spycharki

DOLNE MLYNY 42

75 732 22 55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz