Kursy

Operator ładowarki klasy III

ZADZWOŃ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora ładowarki kl. III i I

Zakres szkolenia

Szkolenie na ładowarki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godzin i szkolenie praktyczne 82 godzin (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora ładowarki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy ładowarek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Z dniem 01-04-2017 weszła w życie nowa ustawa która poszerza uprawnienia do obsługi ładowarki, zgodnie z treścią nowego rozporządzenia operator po pozytywnie zaliczonym egzaminie będzie mógł obsługiwać ładowarkę do 20 ton masy całkowitej i dodatkowo spycharkę w zakresie III klasy czyli do 110 kW

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Operator ładowarki klasy III oraz klasy I

DOLNE MLYNY 42

75 732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz