Kursy

Operator Koparko ładowarki- klasy III wszystkie typy

ZADZWOŃ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora koparkoładowarki.

Zakres szkolenia

Szkolenie na koparkoładowarki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godziny i szkolenie praktyczne 82  godziny (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym/poligon.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora koparkoładowarki otrzymasz uprawnienia w postaci książeczki operatora oraz certyfikatu na wszystkie typy koparkoładowarek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Operator koparko ładowarki

DOLNE MLYNY 42

tel. 75 732 22 55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz