Kursy

Operator Koparki jednonaczyniowej kl. III

ZADZWOŃ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora koparki.

Zakres szkolenia

Szkolenie na koparki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godziny i szkolenie praktyczne 82  godziny (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora koparki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy koparek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Z dniem 01-04-2017 weszła w życie nowa ustawa która poszerza uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej, zgodnie z treścią nowego rozporządzenia operator po pozytywnie zaliczonym egzaminie będzie mógł obsługiwać koparkę do 25 ton masy całkowitej czyli maszynę z zakresu dotychczasowej klasy II.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Operator koparki jednonaczyniowej

DOLNE MLYNY 42

75 732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz