Kursy

Kwalifikacja wstępna dla kierowców

ZADZWOŃ
Miejsce: Legnica

Zmiana ustawy o transporcie drogowym z 2006 r. wprowadziła obowiązek kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe. Dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacja wstępna prowadzona jest w systemie stacjonarnym (dla grup zorganizowanych) oraz w formie e-learningu (dla osób indywidualnych). Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o określonej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od dyspozycyjności czasowych kursantów. W systemie e-learningu zostały przygotowane szczegółowe programy szkolenia oraz czas ich trwania, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. Szkolenie obejmuje od 140 do 280 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E .

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Gdzie i kiedy

Legnica

Kwalifikacja wstępna dla kierowców

Rzeczypospolitej 5/11

76 877 64 52

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz