Kursy

Kurs Montażysta Rusztowań IMBiGS

ZADZWOŃ

Osoby montujące i demontujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nie każdy jednak wie, że po odpowiednim montażu i zabezpieczeniu rusztowanie staje się budowlą tymczasową, która powinna być odebrana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, w tym przypadku jest nią kierownik budowy lub osoba legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, odbiór powinien zostać potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania

 

Kurs skierowany jest przed wszystkim dla osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań.

Program naszego kursu został opracowany i zatwierdzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zajęcia teoretyczne obejmują:

  • zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
  • dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
  • konstrukcję rusztowań budowlano montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
  • technologię montażu i demontażu rusztowań;

Zajęcia praktyczne obejmują:

  • prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
  • ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
  • kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS z Warszawy. Każdy uczestnik szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo i uprawnienia.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Montażysta rusztowań

DOLNE MLYNY 42

75 732 22 55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz