Kursy

Doszkalanie Operatorów wózków jezdniowych kat. IWJO, IIWJO, IIIWJO

ZADZWOŃ

Głównymi zadaniami do szkolenia są:
Przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia do egzaminu Państwowego UDT
Podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:
– oceny stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
– bezpiecznej obsługi urządzeń objętych programem,
– optymalnego wykorzystania urządzenia,
– identyfikacji zagrożeń,
– umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora.
Zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi:
– wykonanie operacji efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych,
– wykonywanie wózkiem jezdniowym operacji w rzeczywistych warunkach pracy.
Nabycie umiejętności sterowania w tym:
– precyzję ruchów,
– ocenę wielkości (masy) ładunków i odległości, oraz położenia środka ciężkości,
– optymalne wykorzystanie urządzenia,
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Gdzie i kiedy

BOELSŁAWIEC

Kurs doszkalający

DOLNE MLYNY 42

75 732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz