Kursy

Doszkalanie operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

Cena indywidualna
Miejsce: Legnica

Doszkalanie Operatorów wózków jezdniowych przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK we Wrocławiu lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie urządzenie z aktualnymi badaniami technicznymi UDT. Oferta szkoleniowa skierowana jest do Firm zatrudniających osoby posiadające uprawnienia operatorów wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim,

3) Kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych objętych tematyką prowadzonego szkolenia.

Informacje dotyczące organizacji:
Doszkalanie składa się z trzech spotkań, zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces doszkalania obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest podniesienie standardów bezpieczeństwa wykonywanej pracy poprzez uświadomienie zagrożeń i wyeliminowanie błędów, które przyczyniają się do większości wypadków.
O braku umiejętności operatorów świadczą przede wszystkim rysy na regałach paletowych, uszkodzone materiały przewożone wózkiem oraz wypadki.

Głównymi zadaniami szkolenia są:
– Wyłapanie błędów Operatorów,
– Wyeliminowanie łamania przepisów BHP,
– Wyeliminowanie błędów wynikających z rutyny wykonywanej pracy,
– Merytoryczne wytłumaczenie bagatelizowanych zasad tak, aby Operatorzy po szkoleniu byli przekonani o słuszności stosowania się do nich,
– Zmniejszenie ilości wypadków w halach zakładowych.

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta w obrębie Dolnego Śląska, jednak w takim przypadku minimalna liczba uczestników to siedem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Zajmujemy się również szkoleniami dla osób wewnętrznie nadzorujących pracę Operatorów wózków jezdniowych oraz przeprowadzających wewnętrzne egzaminy.

Gdzie i kiedy

Legnica

Doszkalanie Operatorów wózków jezdniowych kat. I WJO, II WJO, III WJO. - Legnica

Rzeczypospolitej 5/11

6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz