Kursy

Eksploatacja oraz Kontrola Stanu Technicznego Zawiesi – Hakowy

ZADZWOŃ
Miejsce: Legnica

Szkolenie Bezpieczna Eksploatacja oraz Kontrola Stanu Technicznego Zawiesi – Hakowy przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK w Legnicy lub na zlecenie Klienta.

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.Informacje dotyczące organizacji:
Szkolenie składa się z jednego spotkania, zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy bezpiecznej eksploatacji oraz kontroli stanu technicznego zawiesi – hakowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne.

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej przed Komisją egzaminacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do bezpiecznej eksploatacji oraz kontroli stanu technicznego zawiesi – hakowego.

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta w obrębie Dolnego Śląska, jednak w takim przypadku minimalna liczba uczestników to siedem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Gdzie i kiedy

Legnica

Bezpieczna Eksploatacja oraz Kontrola Stanu Technicznego Zawiesi – Hakowy - Legnica

Rzeczypospolitej 5/11

6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz