Kursy

Weryfikacja uprawnień spawalniczych – TÜV

ZADZWOŃ
Miejsce: Wrocław

Weryfikację uprawnień spawalniczych TÜV przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK we Wrocławiu lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie zaplecze szkoleniowe do realizacji kursu.

Ośrodek 2xTAK Wrocław posiada atest nr 865/2018 Instytutu Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W – 14/IS.

Weryfikacja trwa jeden dzień, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces weryfikacji uprawnień spawalniczych obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu teorii spawalnictwa oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych w zależności od stopnia zaawansowania posiadanych kwalifikacji spawalniczych.

Do realizacji szkolenia dysponujemy spawalnią szkoleniową certyfikowaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w profesjonalną instalację wyciągów oraz przemysłowe spawarki.

Zapewniamy Uczestnikom odzież ochronną (fartuchy, rękawice oraz maski spawalnicze).

Po ukończeniu weryfikacji uprawnień spawalniczych kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz wpis do książeczki spawacza.

Gdzie i kiedy

Wrocław

Weryfikacja uprawnień spawalniczych - TÜV

ul. Miechowity 2

71-321-93-93

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz