Kursy

Pierwsza pomoc – rany postrzałowe, krwotoki i inne obrażenia z pola walki

250 zł
Miejsce: Wrocław

Szkolenie trwa 4 godzin i pozwala zdobyć umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej pola walki, uczestnicy poznają również zasady udzielania pomocy przedmedycznej sobie i innym w ekstremalnie trudnych sytuacjach .

Tematy szkolenia:

  •  pomoc przedmedyczna na polu walki
  •  pomoc przedmedyczna i opatrywanie ran postrzałowych
  •  pomoc przedmedyczna i tamowanie krwotoków
  •  zakładanie opaski zaciskowej sobie i innym poszkodowanym


Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej zagwarantuje wiedzę i umiejętności praktycznego zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia jak również sytuacjach, które mogą wystąpić na
polu walki i na strzelnicy sportowej ponieważ szkolenie zostało rozszerzone o tematykę ran postrzałowych!

 

Kurs prowadzony jest przez dyplomowanych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodowym jak i edukacyjnym.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń a nacisk kładziony jest przede wszystkim na zdobicie praktycznych umiejętności (ćwiczenia m.in. na fantomie, symulacje zdarzeń, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED).

 

Poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego przekazywana wiedza jest zrozumiała dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydaci na szkolenie muszą mieć ukończone 18 lat, muszą spełniać kryterium dobrego stanu psychofizycznego w dniu odbywania się zajęć.

 

Po zakończonym szkoleniu, każdy uczestnik powinien umieć:

  • właściwie ocenić sytuację
  • efektywnie wezwać pomoc
  • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

 

Szkolenia trwa 4h

Cena szkolenia 250zł*

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kursowego 2xTAK

51-163 Wrocław al. Kromera 46

tel. 71-321-93-93 mail 2xtak@2xtak.pl

 

* Przy zakupie w tym samym terminie również szkolenia:

Podstawy obsługi broni palnej – pistolet, karabin” – teoria + warsztaty

Cena obu szkoleń 450zł.

Gdzie i kiedy

Wrocław

Pierwsza pomoc - rany postrzałowe i powybuchowe

ul. Miechowity 2

71-321-93-93

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz