Kursy

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych kat. III WJO.

550 + 172 zł
Miejsce: Legnica

Szkolenie Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK w Legnicy lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie urządzenie z aktualnymi badaniami technicznymi UDT.

Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 18 lat,

2) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Informacje dotyczące organizacji:
Szkolenie składa się z czterech spotkań, zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu.Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne.

Dysponujemy dwoma profesjonalnymi, własnymi i oświetlonymi placami manewrowymi spełniającymi wymogi szkoleniowo – egzaminacyjne oraz wózkami do prowadzenia zajęć praktycznych spełniające wymagania odnośnie przepisów, przystosowanych do nauki jazdy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie zakładu pracy Klienta w obrębie Dolnego Śląska, jednak w takim przypadku minimalna liczba uczestników to siedem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Gdzie i kiedy

Legnica

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych kat. III WJO. - Legnica

Rzeczypospolitej 5/11

6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz