Kursy

Egzaminy mistrzowskie oraz czeladnicze

1200 - 1800 zł
Miejsce: Wrocław

Świadczymy usługi organizacji egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich, które potwierdzają zdobyte umiejętności oraz kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Poniżej przedstawiamy część zawodów kwalifikowanych do egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich:                                          

 1. Blacharz
 2. Blacharz samochodowy
 3. Cieśla
 4. Cukiernik
 5. Dekarz
 6. Drukarz
 7. Elektromechanik
 8. Elektromechanik pojazdów samochodowych.
 9. Elektryk
 10. Fotograf
 11. Fryzjer
 12. Glazurnik
 13. Introligator
 14. Kaletnik
 15. Kamieniarz
 16. Kominiarz
 17. Kowal
 18. Krawiec
 19. Kucharz
 20. Lakiernik
 21. Lakiernik samochodowy
 22. Malarz-tapeciarz
 23. Mechanik – Operator pojazdów i maszyn rolniczych
 24. Mechanik pojazdów samochodowych
 25. Mechanik precyzyjny
 26. Monter elektronik
 27. Monter instalacji gazowych
 28. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 29. Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 30. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 31. Murarz
 32. Murarz-tynkarz
 33. Operator obrabiarek skrawających
 34. Piekarz
 35. Radiesteta
 36. Renowator zabytków architektury
 37. Rzeźnik-wędliniarz
 38. Stolarz
 39. Sztukator
 40. Ślusarz
 41. Tapicer
 42. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 43. Termoizoler
 44. Wędliniarz
 45. Wulkanizator
 46. Wizażystka/stylistka

oraz wiele innych.

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o egzamin czeladniczy:

1.  Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przez ucznia bądź ukończenia gimnazjum zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu,
2.1 podpisane zdjęcie,
3
. Potwierdzenie opłaty za egzamin,
4. Ksero dowodu osobistego,
5. Ksero umowy o pracę podpisanej  z uczniem  w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o egzamin mistrzowski:

1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
2. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze),
3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu,
4. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych w cechu),
5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

Gdzie i kiedy

Wrocław

Egzaminy mistrzowskie oraz czeladnicze

ul. Miechowity 2

71-321-93-93

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz