Kursy

Spawanie metodą MIG 131 – Aluminium (szkolenie podstawowe)

2000 zł
Miejsce: Wrocław

Szkolenie spawalnicze metodą MIG 131 (Aluminium) przeprowadzamy na terenie Ośrodka 2xTAK we Wrocławiu lub na zlecenie Klienta posiadającego odpowiednie zaplecze szkoleniowe do realizacji kursu.

Ośrodek 2xTAK Wrocław posiada atest nr 865/2019 Instytutu Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W – 14/IS.

W cenie kursu oferujemy możliwość przeszkolenia ze spawania „Puls”

Warunki stawiane kandydatom :

1) Ukończone 18 lat,

2) Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,

3) Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku spawacza metodą potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Informacje dotyczące organizacji:

Szkolenie trwa miesiąc czasu, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od dyspozycyjności czasowych uczestników.
Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu końcowego według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie oraz uprawnienia pedagogiczne.

Do realizacji szkolenia dysponujemy spawalnią szkoleniową certyfikowaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w profesjonalną instalację wyciągów oraz przemysłowe spawarki.

Zapewniamy Uczestnikom odzież ochronną (fartuchy, rękawice oraz maski spawalnicze).

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książkę spawacza.

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta w obrębie Dolnego Śląska jednak w takim przypadku minimalna liczba kursantów to siedem osób. Oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Istnieje możliwość uzyskania uprawnień TÜV; dodatkowy koszt takich uprawnień to +400zł

Gdzie i kiedy

Wrocław

Spawanie metodą MIG 131 - Aluminium (szkolenie podstawowe)

ul. Miechowity 2

6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz